LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN LẠC

VĂN PHÒNG CHÍNH

141D Phan Đăng Lưu, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84.28.3995.1627

Fax: +84.28.3995.0115

Email: info@mpc.net.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  • 141D Phan Đăng Lưu, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84.28.3995.1627
  • Fax: +84.28.3995.0115
  • Email: info@mpc.net.vn