Đào tạo và phát triển nhân lực

Lấy con người làm trọng tâm cho mọi sự phát triển vững mạnh của công ty, MPC Group không ngừng phát triển các chính sách đào tạo giúp nhân viên nhanh chóng hòa nhập, phát huy tối đa tiềm năng và nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp cho từng vị trí khác nhau.

  • Đào tạo chính sách hội nhập
  • Đào tạo kỹ năng mềm trong công việc.
  • Đào tạo kỹ năng chuyên môn, nâng cao trình độ cho từng vị trí vào những giai đoạn thích hợp.

  • 141D Phan Đăng Lưu, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84.28.3995.1627
  • Fax: +84.28.3995.0115
  • Email: info@mpc.net.vn